LOGOTYPER

LOGOTYP

 

Vad står ditt företag för? Vilken typ av verksamhet?

Vad ska din målgrupp känna och vilken framtoning behöver du då?

Se nedan olika branscher och hur jag valt att ta fram logogtyper åt dem. Ett urval av logogtyper presenteras här.