PRODUKTDESIGN

PRODUKTDESIGN

Ett varumärke kan byggas på många sätt.

Beroende av målgrupp eller att våga göra någonting annorlunda.