FoREDRAG

FÖREDRAG

 

 Jag har genom näverket "Quality Business Network" som jag är med i, fått möjlighet att hålla ett föredrag om

"Vikten med att visualisera ditt varumärke", här är några delar av detta!

Sinnen...


Hur du kan påverkar andra i ditt företagande, omedvetet…

 

 

Hur?


En presentation av Karin Svensson, House of Sales.

Hur vi byggde hennes personliga visuella varumärke.


Samt ett litet test, skillnanden mellan multinationellt företag kontra ett enmansföretag...Verksamheten kontra visuellt varumärke


När det visuella inte hänger med i ett annars starkt varumärke.


Ex på hur ett litet enmansföretag som förstår vikten i att

profilera sig i en stark visuell helhet.


Lars Lindgren Måleri.