FILM

FILM

 

Ett bra sätt att få ut sitt budskap är genom rörlig film. Har ni en bra grafisk profil och idé/tanke, och vill synas i sociala medier hjälper jag dig med en kreativ, trovärdig rörlig film. Om så önskas med specialskriven musik och voice over.

SWEDISH NET
En film för presentation av alla bolag i samma företagsgrupp.


Svenska Akupunkturförbundet

SömnbesvärKort imagefilm. Med humoristiskt anslag. Svenska Akupunkturförbundet vill belysa på ett enkelt sätt att akupunktur kan hjälpa, och vara ett komplement inom olika områden. Idé, bild och filmredigering samt speaker My Olausson. Musik och ljudredigering Julia Jonas.

Svenska Akupunkturförbundet

HuvudvärkKort imagefilm. Med humoristiskt anslag. Svenska Akupunkturförbundet vill belysa på ett enkelt sätt att akupunktur kan hjälpa, och vara ett komplement inom olika områden. Idé, bild och filmredigering samt speaker My Olausson. Musik och ljudredigering Julia Jonas.

Svenska Akupunkturförbundet

Allergi

 

 

Kort imagefilm. Med humoristiskt anslag. Svenska Akupunkturförbundet vill belysa på ett enkelt sätt att akupunktur kan hjälpa, och vara ett komplement inom olika områden. Idé, bild och filmredigering samt speaker My Olausson. Musik och ljudredigering Julia Jonas.

Svenska Akupunkturförbundet

Kvalitet och trygghetKort imagefilm. Med humoristiskt anslag. Svenska Akupunkturförbundet vill belysa på ett enkelt sätt att akupunktur kan hjälpa, och vara ett komplement inom olika områden. Idé, bild och filmredigering samt speaker My Olausson. Musik och ljudredigering Julia Jonas.


Practor

Info filmUtifrån Practors redan givna profil och värde ord gjorde vi tillsammans denna film. Med enkelt maner ringar vi in alla Practors inrikningar, utan att "spreta" och det blev en helhelt

som hör ihop.

Lars Lindgren Måleri

Noggrant kvalitetsarbete

 


Lars Lindgren Måleri fyller 25 år 2019. Det tänker Lars Lindgren Måleri fira, och satsar på en ny profilering, allt från grafisk manual, foto, efterlämningsmaterial och ny hemsida, samt film för sociala medier. Idé, bild och filmredigering samt speaker My Olausson. Musik och ljudredigering Julia Jonas.
 

Artisten Meja

Backgroud film, concertEtt anorlunda projekt, Långsamma bakgrundsfilmer till låtar i konserten.

Artisten Meja

Backgroud film, concertEtt anorlunda projekt, Långsamma bakgrundsfilmer till låtar i konserten.

NEOSOMA

Eva Marie Janelo, Scandinavian Laser Acupunkture Expert

 

Vi tog fram en ny profil tillsammans för internationell satsning

för Eva Marie. Så klart en film för de olika målgrupperna också.

Into som hon själv kan använda vid egna filmer som hon redigera själv..

 

 

Payzmart

Det smartare sättet att betala för din tandvård

 

Payzmart behövde i början av sin lansering en film riktad till patienter, samtidigt som vi tittade på hela profileringen, se övriga sidor.

En film riktad till tandläkare är också producerad.

 

 

Solid AffärsCoaching

Utbildning Internationellt certifierad affärscoach

 


Att presentera sig rörligt i t ex sociala medier ger mest genomslagskraft. Uppdraget för Solid Affärs Coaching som My Olausson AB har profilerat sedan begynnelsen, behövde en infofilm till webb och sociala medier. Idé, bild och filmredigering samt speaker My Olausson. Musik och ljudredigering Julia Jonas.
Svenska Akupunkturförbundet

Klimakteriebesvär

 

 

Kort imagefilm, den första av fem. Svenska Akupunkturförbundet vill belysa på ett enkelt sätt att akupunktur kan hjälpa vara ett komplement inom olika områden. Idé, bild och filmredigering samt speaker My Olausson. Musik och ljudredigering Julia Jonas.

My Olausson AB

Mässfilm

 

En presentation om min kund och vad jag

gjort för House of Sales.